Kvalita z Hlinecka

Výzva I. pro rok 2014

Hlinecko má svou regionální značku

Pojďme tradici vstříc a odlišme se regionální značkou.

S touto myšlenkou vyšla v roce 2013 do boje Místní akční skupina Hlinecko společně s městem Hlinsko a v loňském roce svoji myšlenku dotáhla do zdárného konce. Proběhlo několik setkání s potencionálními zájemci, kde se mimo jiné jednalo o podmínkách využívání a udělení značky, certifikačních kritériích, podání žádosti o ochrannou známku na úřadě průmyslového vlastnictví nebo návrhu loga značky. Po doladění nezbytných náležitostí vyhlásila Místní akční skupina Hlinecko na přelomu června a července 2014 výzvu k předkládání žádostí o udělení značky "Kvalita z Hlinecka".

Zájemci si mohli podávat žádosti ve třech kategoriích: výrobky a produkty, ubytovací a stravovací služby nebo zážitky. Celkem se o značku ucházelo 12 žadatelů.

 

Zasedání certifikační komise

Na počátku července 2014 se poprvé sešla certifikační komise Místní akční skupiny Hlinecko, aby zhodnotila přihlášené výrobky a provozovny z našeho regionu, které se jako první ucházely o získání certifikátu "Kvalita z Hlinecka". Přihlásilo se osm výrobců či firem produkujících tradiční místní výrobky nebo výrobky zhotovované podle původních receptur. Z okruhu ubytovacích a stravovacích služeb projevili v prvním kole zájem čtyři poskytovatelé.

Komise nejprve prověřila všechny požadované dokumenty v souladu se schválenými kritérii a poté již věnovala většinu času vlastnímu ověření si předložených produktů a následné prohlídce přihlášených objektů. Je potěšující, že napoprvé měla komise poměrně snadné rozhodování, protože všechny výrobky i služby obstály na jedničku a nezbývá než všem čerstvým nositelům značky "Kvalita z Hlinecka" pogratulovat, popřát hodně úspěchů v činnosti a zejména mnoho spokojených zákazníků. Z certifikovaných výrobků a služeb je cítit tradice, ruční výroba a také hrdost na region Hlinecka.

 

Předání prvních certifikátů

Prvním certifikovaným výrobcům a poskytovatelům služeb značky "Kvalita z Hlinecka" byly slavnostně předány certifikáty. Stalo se tak na "Dni Dřeva" 26. července 2014 v areálu Betléma v Hlinsku ve 13 hodin. Po celý cen byl v areálu rezervace Betlém umístěn stánek regionální značky s ukázkou certifikovaných produktů, ochutnávkou certifikovaných výrobků a katalogem certifikovaných výrobků a služeb. Certifikováno bylo prvních 12 producentů z území Místní akční skupiny Hlinecko. V rámci propagace regionální značky byl také vytvořen oboustranný roll up, banner na stánek a propagační letáky.

Další certifikace proběhne v polovině dubna v roce 2015. Pokud se tedy domníváte, že právě Vy máte kvalitní výrobek či službu a měli byste zájem rozšířit řadu prvních nositelů značky "Kvalita z Hlinecka" můžete se obrátit na koordinátorku pro udělení značky paní Hanu Rouhovou na emailu: rouhova@mashlinecko.cz nebo na tel. čísle 728 728 072. Pravidla užívání značky, certifikační kritéria, žádosti o udělení značky a další potřebné informace naleznete na webu: www.mashlinecko.cz v záložce "Kvalita z Hlinecka".

 

Výzva k podávání žádosti o značku Kvalita

Výzva k podávání žádosti o značku Kvalita z Hlinecka I

 

Fotogalerie