Projekty podpořené z OPŽP – 2014-2020(2023)

MAS Hlinecko prostřednictvím OPŽP podpořila  výsadbu dřevin.
Počet výzev vyhlášených MAS Hlinecko: 7
Počet podpořených projektů: 1
Celková dotace z OPŽP: 790 484,70 Kč
Projekty v celkové hodnotě: 929 982,00 Kč

 

 
 
 
 
 
 

 

-