Projekty podpořené z PRV – 2014-2020(2023)

MAS Hlinecko prostřednictvím PRV podpořila nákup strojů, technologií a vybavení pro malé a střední podnikatele a živnostníky.
Počet výzev vyhlášených MAS Hlinecko: 6
Počet podpořených projektů: 41
Celková dotace z PRV: 14 467 983,00 Kč
Projekty v celkové hodnotě: 36 393 391,00 Kč

 

Projekty zaměřené na podporu regionálních produktů

 

Projekty zaměřené na podporu zemědělských činností

 
 

 

Projekty zaměřené na podporu venkovského podnikání

 

 

 

Projekt v realizaci
Projekt v realizaci

-

Projekty zaměřené na podporu techniky na údržbu lesa

 
 

 

Projekty zaměřené na podporu veřejných prostranství v obcích

 

Projekty zaměřené na podporu kulturních a spolkových zařízení 

 

Projekt v realizaci

 

 

Projekty zaměřené na podporu mateřských a základních škol

*

 

Projekty zaměřené na podporu vybraných kulturních památek

*
*
*

-