Sakrální stavby

Místní akční skupina Hlinecko vydala v prosinci 2015 knihu s přehledem Sakrálních staveb. Kniha obsahuje 145 sakrálních staveb, památek a drobných objektů z území Místní akční skupiny Hlinecko. Kniha vznikla za spoluúčasti občanů, institucí, farností, historiků, kronikářů a dalších znalců z regionu. Úvod ke knize napsal hlinecký rodák biskup královehradecký Jan Vokál. Každé památce je vždy v knize věnována dvojstrana s popisem aktuálního stavu, fotografiemi a historií památky. Dozvíte se v ní také o významu symbolů křížů v historii, nechybí ani popis jednotlivých částí křížů a přehled jejich typů. Knihu obdrželi všichni členové MAS a dále byla distribuována do jednotlivých obcí, knihoven, škol, školek a farností v regionu. Kniha bude také umístěna v elektronické verzi na webových stránkách obcí.

Zájemci si mohou knihu zakoupit v Turistickém informačním centru v Hlinsku nebo v kanceláři MAS Hlinecko (Máchova 1121, Hlinsko) za 250 Kč.

 

 

Jednotlivé části knihy si můžete prohlédnout níže:

obálka knihy Sakrální stavby
Listujte si kapitolou Sakrální stavby - předmluva
Listujte si kapitolou Sakrální stavby - obsah
Listujte si kapitolou Sakrální stavby - přehled jednotlivých typů křížů a popis jejich částí