Seznam členů

 

Seznam zájmových skupin členů MAS

Veřejný sektor

Název člena / sídlo, pobočka / IČ / zástupce Oblast činnosti
 
Zájmová skupina
 

Domov seniorů Drachtinka 
Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
275 20 269 
Bc. Miroslava Kábelová

profil organizace

Sociální služby Sociální oblast

Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 

Adámkova třída 55, 539 01 Hlinsko
601 03 329 
RNDr. Rostislav Dvořáček

profil organizace

Střední školství, vzdělávací činnost Vzdělávání

Město Hlinsko 
Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko
002 70 059 
Petr Svoboda

profil organizace

Veřejná správa

Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková organizace 
Adámkova 341, 539 01 Hlinsko
434 99 678 
Ing. Petr Šnek

profil organizace

Pořádání kulturních akcí

Volnočasové aktivity

Městys Trhová Kamenice 
Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová Kamenice
002 71 055 
Ing. Iva Dostálová

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Městys Včelákov 
Včelákov 81, 539 57 Včelákov
002 71 128 
Jan Pejcha 

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Dědová 
Dědová 38, 539 01 Hlinsko
002 69 964 
Vendula Vallová

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Holetín 
Horní Holetín 105, 539 71 Holetín
002 70 105 
Jan Břeň

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Jeníkov 
Jeníkov 7, 539 01 Hlinsko
006 54 744 
Tomáš Černý

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Kladno 
Kladno 84, 539 01 Hlinsko
002 70 253 
Jaroslav Drahoš

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Krouna 
Krouna 218, 539 43 Krouna
002 70 334 
Mgr. Petr Schmied

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Miřetice 
Miřetice 66, 539 55 Miřetice
002 70 504 
Jaroslav Chour

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Mrákotín 
Mrákotín 52, 539 01 Hlinsko
601 04 171 
Ludmila Vacková

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Otradov
Otradov 112, 539 43 Krouna
647 82 701
Mgr. Petra Pražanová

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Pokřikov 
Pokřikov 93, 539 01 Hlinsko
002 70 725 
Jiří Kadidlo

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Raná 
Raná 16, 539 72 Raná
002 70 814 
Leoš Netolický

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Tisovec 
Dřeveš 19, 539 73 Skuteč
002 71 047 
Mgr. Jaroslava Matrasová

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Vítanov 
Vítanov 126, 539 01 Hlinsko
002 71 152 
Ing. Hana Hromádková

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Vojtěchov 
Vojtěchov 120, 539 01 Hlinsko
002 71 161 
Jaroslav Kyncl

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Vortová 
Vortová 95, 539 61 Vortová
002 71 187 
Mgr. Markéta Laštůvková

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Všeradov 
Všeradov, 539 01 Hlinsko
002 71 209 
Ing. Jana Pilařová

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Obec Vysočina 
Dřevíkov 55, 539 01 Hlinsko
002 71 217 
Tomáš Dubský

profil organizace

Veřejná správa Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí

Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim 
Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice
710 06 257 
Mgr. Radek Nejedlý

profil organizace

Základní školství Vzdělávání

 

   

 

Soukromý sektor

Neziskové organizace

Název člena / sídlo, pobočka / IČ / zástupce Oblast činnosti
 
Zájmová skupina
 

FC Hlinsko, z.s. 
Olšinky 1063, 539 01 Hlinsko
647 83 405 
Roman Jůn

profil organizace

Sportovní činnost Sport

FOKUS Vysočina, z.ú. 
Sídlo: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Provozovna: Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
150 60 306 
Bc. Jana Horynová

profil organizace

Sociální služby

Sociální oblast

GT Hlinsko – zapsaný spolek 
Horní Holetín 5, 539 71 Holetín
024 72 627 
Mgr. Lada Leszkowová

profil organizace

Studentské divadlo, pořadatel festivalů

Volnočasové aktivity

Junák - český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z. s. 
Československé armády 633, 539 73 Skuteč
15054179 
Michael Trojtlar

profil organizace

Práce s dětmi Volnočasové aktivity

Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s. 
Zahradní 250, 539 52 Trhová Kamenice
601 04 163 
Ing. Josef Janotka

profil organizace

Provoz lyž. vleků (děti a mládež) Sport

MÉDEA - z.s. 
Sídlo: Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko 
Provozovna: Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko
26577941 
Mgr. Jiří Hrabčuk

profil organizace

Práce s dětmi ze soc. prostředí Sociální oblast

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holetín 
Dolní Holetín 49, 539 71 Holetín
682 48 482 
Zdeňka Vyčítalová

profil organizace

Protipožární ochrana Volnočasové aktivity

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Trhová Kamenice 
5. května 45, 539 52 Trhová Kamenice
682 49 519 
Jan Dostál

profil organizace

Zajištění požární ochrany Volnočasové aktivity

SK Rváčov, z.s. 
Rváčov 127, Vysočina, 539 01 Hlinsko
434 99 082 
Aleš Meloun

profil organizace

Tělovýchova a společenská č. Sport

Spolek Ski klub Hlinsko 
Na Stráni 171, 539 01 Hlinsko
647 83 472 
Petr Poula

profil organizace

Celoroční sportovní a volnočasová činnost Sport

Sportovní klub odbíjené Hlinsko, z.s. 
Olšinky 1063, 539 01 Hlinsko
647 83 910 
Michal Půža

profil organizace

Volejbal, reklamní č. Sport

Tělocvičná jednota Sokol Krouna 
Krouna 72, 539 43 Krouna
150 52 451 
Iva Nekvindová

profil organizace

Sportovní činnost,volnočasové aktivity Sport

TKG Hlinsko z.s. 
Miřetice 139, 539 55 Miřetice
708 47 436 
PhDr. Magda Křivanová

profil organizace

Taneční sport pro děti, mládež a dospělé Sport

„Občanské sdružení přátel folkloru Hlinecka“ z.s. 
Blatno 39, 539 01 Hlinsko
601 04 074 
Josef Dospěl

profil organizace

Folklór, lidová kultura na Hlinecku Volnočasové aktivity

Středisko volného času POHODA a POHODA COOL

Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko
023 44 581
Bc. Michaela Sodomková, DiS.

profil organizace

Volnočasové zařízení pro děti a mládež Volnočasové aktivity

Golf & Country Club Svobodné Hamry, z.s.
Svobodné Hamry 1, 539 01 Hlinsko
647 822 12
Michael Schneider

profil organizace


Sportovní činnost,volnočasové aktivity

Sport

 

 

Mateřské centrum Hlinečánek
K. Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
269 83 141
Mgr. Lenka Sodomková 

profil organizace 

 Volnočasové zařízení pro děti a mládež  Volnočasové aktivity

TK Hlinsko, z.s.
Olšinky 1063, 539 01 Hlinsko
647 83 421
Ing. Pavel Dufek

profil organizace

Sportovní činnost, tělovýchovná činnost, organizování turnajů a soutěží. Sport

Movement akademie Hlinsko z.s.
Ryšánkova 1279/6, 613 00 Brno
108 98 387
Ivana Urubčíková

profil organizace

Sportovní činnost, tělovýchovná činnost pro děti a mládež. Sport

 

Podnikatelé

Název člena / sídlo, pobočka / IČ / zástupce Oblast činnosti
 
Zájmová skupina
 

Betlém Hlinsko, spol. s r.o. 
Veleslavínova 1612, 539 01 Hlinsko
260 08 971 / PO 
Tomáš Zavřel

profil organizace

Ubytování Cestovní ruch

GASTRO AZ, s.r.o. 
Vysočina, Možděnice 100, 539 01 Hlinsko
275 04 620 / PO 
Michael Bačkovský

profil organizace

Výroba a servis potravinářského zařízení Podnikání (nezemědělské)

HUKY s.r.o. Elektro 
Jungmannova 151, 539 01 Hlinsko
474 53 770 / PO 
Zdeněk Kyncl

profil organizace

Montáž elektro-práce, obchod Podnikání (nezemědělské)

LINEASPORT HLINSKO s.r.o. 
Krátká 1649, 539 01 Hlinsko
260 01 225 / PO 
Petr Netolický

profil organizace

Reklamy, tisk Podnikání (nezemědělské)

Malečská energetická, s.r.o. 
Vojtěchov 120, 539 01 Hlinsko
287 97 345 / PO 
Ing. Vít Šimon, Ph.D.

profil organizace

Výroba elektřiny Podnikání (nezemědělské)

Mias OC spol. s r.o. 
Krouna 322, 539 43 Krouna
005 29 435 / PO 
Ing. Martin Pavliš

profil organizace

Výroba kancel. nábytku Podnikání (nezemědělské)

SAVE CZ s.r.o. 
Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko
259 65 778 / PO 
Marcela Malinská

profil organizace

Průmyslové stavby, autodoprava, likvidace odpadů Podnikání (nezemědělské)

Zemědělská a.s. Vysočina 
Dřevíkov 58, 539 01 Hlinsko
255 73 004 / PO
Petr Bačkovský

profil organizace

Zemědělský podnikatel Zemědělské podnikání + lesnictví

I N K A M O s.r.o.
Horní Holetín 180, 539 71 Holetín
252 53 450 / PO
Zdeněk Beránek

profil organizace

Zakázková výroba nábytku Podnikání (nezemědělské)

DREMO, spol. s r.o.
Vysočina - Možděnice 88, 539 01 Hlinsko
150 54 055/ PO
Kateřina Dubská

profil organizace

Dřevovýroba, zpracování kulatiny na řezivo, výroba dřěvěných obalů všeho druhu a rozměrů, truhlářská výroba Podnikání (nezemědělské)
     

 

Fyzické osoby

Jméno člena / bydliště
Oblast činnosti
 
Zájmová skupina
 

Mgr. Vladislav Pavlíček
Všeradov - Milesimov 14, 539 01 Hlinsko

Zajištění, pořádání a organizace kulturních a společenských akcí po celém regionu Lidé – aktivní občané, fyzické osoby nepodnikající

Archiv složení Valné hromady MAS

Složení Valné hromady MAS od 27.2.2014 do 26.5.2014

Složení Valné hromady MAS od 27.5.2014 do 10.12.2014

Složení Valné hromady MAS od 11.12.2014 do 20.4.2015

Složení Valné hromady MAS od 21.4.2015 do 15.6.2015

Složení Valné hromady MAS od 16.6.2015 do 11.11.2015

Složení Valné hromady MAS od 12.11.2015 do 29.2.2016

Složení Valné hromady MAS od 1.3.2016 do 13.12.2016

Složení Valné hromady MAS od 14.12.2016 do 19.4.2017

Složení Valné hromady MAS od 20.4.2017 do 29.11.2017

Složení Valné hromady MAS od 30.11.2017 do 26.2.2018

 Složení Valné hromady MAS od 27.2.2018 do16.5.2018 

 Složení Valné hormady MAS od 17.5.2018 do 12.12.2018

 Složení Valné hromady MAS od 13.12.2018 do 25.3.2019

 Složení Valné hromady MAS od 26.3.2019 do 9.12.2019

 Složení Valné hromady MAS od 10.12.2019 do 26.5.2020

Složení Valné hromady MAS od 27.5.2020 do 12.8.2020

Složení Valné hromady MAS od 13.8.2020 do 14.1.2021

Složení Valné hromady MAS od 15.1.2021 do 12.4.2021

Složení Valné hromady MAS od 13.4.2021 do 28.6.2021

Složení Valné hromady MAS od 29.6.2021 do 30.11.2022

Složení Valné hromady MAS od 1.12.2022 do 24.5.2023

Složení Valné hromady MAS od 25.5.2023 do 6.12.2023