Základní údaje o MAS

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

 

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. působí na území 19 obcí na Hlinecku.

Název MAS: Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Spisová značka: L 6101 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Druh právní subjektivity: zapsaný spolek
Registrace potvrzena dne: 18. 10. 2006
Sídlo: Komenského 187, 539 01 Hlinsko
IČ: 270 46 508
Počet obyvatel k 1.1.2020: 19 001
Rozloha: 211,78 km2
Hustota obyvatel k 1.1.2020: 89,72

Schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020 ze strany MMR dne 18. 1. 2017.

Charakteristika regionu

MAS Hlinecko je typickým venkovským regionem v členitém terénu částečně ležícím v CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy, s průměrnou nadmořskou výškou 550 m n. m., tedy drsnější krajinou a s dojezdovou vzdáleností do větších měst okolo 30 km. Obce jsou členité s mnoha menšími místními částmi a osadami. Území MAS je bohaté na tradice, kterých si vážíme a chceme je nejen uchovat, ale i obnovit a přidat k nim aktivity současné.

Mapa území MAS Hlinecko pro období 2021-2027

http://www.mashlinecko.cz/_uploads/content/1/uzemi2020.png
 

  Organizační schema MAS Hlinecko, z. s.