Označení a ceník

Označení

Uživatel je povinen řádně značit všechny certifikované produkty nebo výrobky, značení bude provádět následujícím způsobem:

Samolepkou nebo visačkou s logem značky, kterou připevní na každý jednotlivý produkt, výrobek, jeho obal nebo jím označí provozovnu (u stravovacích a ubytovacích zařízení). Samolepky nebo visačky uživateli dle jeho specifikace dodá poskytovatel. Uživatel se zavazuje užívat výlučně samolepky a/nebo visačky dodané poskytovatelem, nikoli vyrobené vlastními silami, kopírované apod.

 
 

 

Začleněním loga značky do etikety produktu, výrobku, na jeho obal, případně na samotný produkt nebo výrobek v souladu s Grafickým manuálem značky, jehož výňatek obdrží od poskytovatele spolu s elektronickou podobou značky. Uživatel není oprávněn poskytovat grafický manuál ani elektronickou podobu značky třetím osobám bez souhlasu poskytovatele, v opačném případě je poskytovatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

V případě že produkt nebo výrobek (např. nebalené pečivo) nelze označit na obalu, tak uživatel je povinen zajistit, aby každé prodejní místo certifikovaného produktu nebo výrobku bylo jasně a zřetelně označeno logem značky a aby z umístění loga bylo na první pohled patrné, že se značka vztahuje právě na tento certifikovaný produkt nebo výrobek. Při tomto způsobu značení (užití loga) je uživatel povinen řídit se Grafickým manuálem značky, jehož výňatek obdrží od poskytovatele spolu s elektronickou podobou značky.

Ceník

Ceník označení Regionální značky