Kvalita z Hlinecka

 

Značka „Kvalita z Hlinecka“ garantuje:
• tradiční výrobu nebo postupy
• ruční a řemeslnou práci
• zpracování a nabídku místních a regionálních surovin
• tradici a regionální exkluzivitu služby
• jedinečnost a originalitu
• kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí
• spolupráci producentů v regionu
Nositelem značky „Kvalita z Hlinecka“ je Místní akční skupina Hlinecko, z.s. (správce značky). MAS Hlinecko, z.s. uděluje značku těmto produktům:
• potraviny a zemědělské produkty
• řemeslné výrobky a jiné spotřební výrobky
• přírodní produkty
• ubytovací služby
• stravovací služby
• zážitky (mimo ubytování a stravování) vázané na konkrétní místo nebo aktivitu

 

 
 

 

Dopřejte si „Kvalitu z Hlinecka“

Na Hlinecku se od pradávna dodržovaly tradice a lidé byli řemeslně velmi zruční. Masopustní obchůzky jsou toho důkazem. Lidé každoročně pečovali o masopustní kostýmy, doplňovali je krajkami, pentlemi a ručně vyráběnými růžičkami, dědily se z otce na syna. Masopust je spojen s ruční prací, řemeslnými výrobky, zemědělskými produkty i tradičními pokrmy. Masopustní čepice v logu ochranné známky „Kvalita z Hlinecka“ je symbolem jedné z nejstarších tradic v celém regionu, která byla jako „Masopustní obchůzky na Hlinecku“ zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Logo značky je ručně malované s úctou k ruční práci. Čepice ověšená barevnými pentlemi představuje dřinu vyváženou radostí a veselím. Červená barva v logu je symbolem krve a lidské dřiny, žlutá je spojena se sluncem, zelená s přírodou a lesy, kterými je Hlinecko obklopeno. Modrá pentle představuje rozšiřující se tok řeky Chrudimky s jejími přítoky a velké množství rybníků. Hnědá barva je spjata s půdou, která pro naše předky byla zdrojem obživy, a která dala také našemu regionu jméno - Hlinecko. Z certifikovaných produktů je cítit tradice, ruční výroba a také hrdost na region Hlinecka.

img

 

Ochranná známka označuje produkty, které jsou regionálně významné, tradiční, vytvořené místními výrobci nebo z místních a regionálních surovin. Chcete-li při návštěvě Hlinecka ochutnat něco skutečně místního, pak sáhněte po certifikovaných produktech. Nabídněte si Hlinecký chléb, tradiční uzeniny, medové výrobky z Hlinecka, Betlémské bezové thé nebo Hlinecké pivo. Naši výrobci nabízejí také tradiční dřevěné hračky nebo ručně tkané šály, i ty mohou být originálním suvenýrem nebo jen drobností pro radost. Ubytování se značkou „Kvalita z Hlinecka“ zaručuje příjemné prostředí a profesionální personál s nabídkou výletů a tipů na využití volného času. Výborné regionální pokrmy v restauracích jsou vařeny tradičními recepturami, ale i novými moderními a šetrnými postupy za maximálního využití místních surovin.

Na dodržování kvality a plnění certifikačních kritérií pečlivě dohlíží tým regionální značky složený ze zástupců Místní akční skupiny Hlinecko, výrobců a poskytovatelů služeb a odborníků. A proto: "Dopřejte si Kvalitu z Hlinecka".

Udělené značky

 

Výrobky a produkty

 

Zážitky

 

Ubyt. a strav. služby