Orgány MAS

Členové Představenstva

Název subjektu Zástupce subjektu pro MAS Sektor Zájmová skupina
Město Hlinsko Petr Svoboda Veřejný Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí
Obec Vysočina Tomáš Dubský Veřejný Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí
Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 RNDr. Rostislav Dvořáček Veřejný Vzdělávání
GT Hlinsko – zapsaný spolek Mgr. Lada Leszkowová Soukromý Volnočasové aktivity
Malečská energetická, s.r.o. Ing. Vít Šimon, Ph.D. Soukromý Podnikání (nezemědělské)
Mias OC spol. s r.o. Ing. Martin Pavliš (předseda) Soukromý Podnikání (nezemědělské)
Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s. Ing. Josef Janotka Soukromý Sport

Zápisy ze setkání Představenstva

 

Členové Výběrové komise

Název subjektu Zástupce subjektu pro MAS Sektor Zájmová skupina
MÉDEA - z.s.  Mgr. Jiří Hrabčuk Soukromý Sociální oblast
Obec Krouna Mgr. Petr Schmied Veřejný Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí
Obec Vojtěchov Jaroslav Kyncl (předseda) Veřejný Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí
GASTRO AZ, s.r.o. Michael Bačkovský Soukromý Podnikání (nezemědělské)
Zemědělská a.s. Vysočina  Petr Bačkovský Soukromý  Zemědělské podnikání + lesnictví
TKG Hlinsko z.s. PhDr. Magda Křivanová Soukromý Sport
FOKUS Vysočina, z.ú. Bc. Jana Horynová Soukromý Sociální oblast

Zápisy ze setkání Výběrové komise

 

Členové Kontrolní komise

Název subjektu Zástupce subjektu pro MAS Sektor Zájmová skupina
Městys Včelákov Jan Pejcha Veřejný Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí
Mgr. Vladislav Pavlíček Mgr. Vladislav Pavlíček (předseda) Soukromý Lidé – aktivní občané, fyzické osoby nepodnikající
SK Rváčov, z.s. Aleš Meloun Soukromý Sport

Zápisy ze setkání Kontrolní komise

Archiv složení orgánů MAS

Složení Představenstva MAS od 27.2.2014 do 10.12.2014

Složení Představenstva MAS od 11.12.2014 do 29.11.2017

 Složení Předstvenstva MAS od 30.11.2017 do 16.5.2018

Složení Předstvenstva MAS od 17.5.2018 do 14.1.2021

Složení Výběrové komise MAS od 18.9.2014 do 10.12.2014

Složení Výběrové komise MAS od 11.12.2014 do 11.11.2015

Složení Výběrové komise MAS od 12.11.2015 do 13.12.2016

Složení Výběrové komise MAS od 14.12.2016 do 30.11.2017

Složení Výběrové komise MAS od 1.12.2017 do 12.12.2018

Složení Kontrolní komise MAS od 14.11.2014 do 15.6.2015

Složení Kontrolní komise MAS od 16.6.2015 do 13.12.2016

Složení Kontrolní komise MAS od 14.12.2016 do 18.3.2018

 Složení Kontrolní komise MAS od 19.3.2018 do 31.5.2020