Pokyny k užívání značky

Pravidla pro udělování a užívání značky „Kvalita z Hlinecka“

Cíl značky

Značka „Kvalita z Hlinecka“ byla vytvořena Místní akční skupinou Hlinecko, z.s. ( dále jen MAS Hlinecko, z.s.) pro výrobce a poskytovatele služeb regionu Hlinecka. Je udělována potravinářským, zemědělským a přírodním produktům, dále řemeslným a dalším spotřebním výrobkům, ubytovacím a stravovacím službám a zážitkům, které splňují certifikační kritéria.

Cílem udělování značky je podpora a propagace regionálních výrobců, zvyšování kvality regionální produkce, zvyšování pocitu sounáležitosti místních obyvatel s regionem a propagace regionu zejména v oblasti cestovního ruchu. Značka také napomáhá udržitelnému cestovnímu ruchu a zkvalitňuje zážitky návštěvníků a turistů, neboť garantuje původ a tradici výrobku či služby v regionu, šetrnost k životnímu prostředí, kvalitu a přímou návaznost na dané území. Značka podporuje spolupráci s ostatními držiteli, formu společné distribuce, prodej nebo společnou propagaci produktů, výrobků a služeb.

Symbol, tvar, vzhled a barvy značky (logo)

Podoba značky je určena grafickým manuálem schváleným koordinátorem značky - MAS Hlinecko, z.s.

Masopustní čepice v logu ochranné známky „Kvalita z Hlinecka“ je symbolem jedné z nejstarších tradic v celém regionu, která byla jako „Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku“ zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Logo značky je ručně malované s úctou k ruční práci. Čepice ověšená barevnými pentlemi představuje dřinu vyváženou radostí a veselím.

Červená barva v logu je symbolem krve a lidské dřiny, žlutá je spojena se sluncem, zelená s přírodou a lesy, kterými je Hlinecko obklopeno. Modrá pentle představuje rozšiřující se tok řeky Chrudimky s jejími přítoky a velké množství rybníků. Hnědá barva je spjata s půdou (hlínou), která pro naše předky byla zdrojem obživy, a která dala našemu regionu jméno Hlinecko.

Z certifikovaných produktů je cítit tradice, ruční výroba a také hrdost na region Hlinecka.

Pravidla od 1.7.2014 Kvalita z Hlinecka