Projekty podpořené z IROP– 2014-2020(2023)

MAS Hlinecko prostřednictvím IROP podpořila výstavbu komunitních center, cyklostezek, dopravních terminálů a rekonstrukce odborných učeben přírodních věd v základních školách, gymnáziu a středisku volného času.
Počet výzev vyhlášených MAS Hlinecko: 13
Počet podpořených projektů: 14
Celková dotace z IROP: 23 544 247,79 Kč
Projekty v celkové hodnotě: 28 093 055,40 Kč

 

Projekty zaměřené na výstavbu komunitních center

 

Projekty zaměřené na výstavbu cyklostezek a terminálů

 

Projekty zaměřené na podporu vzdělávání v klíčových kompetencích IROP