Projekt spolupráce PRV IV.2.1 

Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?"

Smyslem projektu je "spojit podobné osudy" obcí v ČR, které byly za 2. světové války vypáleny, upozornit na tyto historické činy očima současných dětí a studentů v regionu. Projekt je pojat jako retrospektiva současného života mladých, který ovlivnily vzpomínky na minulost jejich rodičů nebo prarodičů nebo jen dnešní život v kdysi vypálené obci či jejím okolí. Projekt spolupráce si klade za cíl zapojit mladou generaci do této společné historie a do budoucna převzít štafetu nezapomnění na tyto skutky. Zároveň dojde k tvorbě uceleného materiálu a širšímu zveřejnění i informací o dalších obcích, které jsou v pozadí mediálně známých Lidic pozapomenuty anebo o nich veřejnost příliš neví.

Spolupracující MAS: MAS Hlinecko, o.s. (vypálená obec Ležáky- dnes Obec Miřetice), MAS Hornolidečska o.s. (vypálené obce Prlov, Lačnov), MAS Ploština (vypálená obec Ploština- dnes Drnovice), MAS Šumperský venkov (vypálená obec Český Malín- dnes Nový Malín), Obec Luká (vypálená obec Javoříčko), Obec Tršice (vypálená obec Zákřov).

Celkové výdaje projektu 1 460 422 Kč

Zapojené území z MAS Hlinecko, o.s.- 8 školy z území

 

1. exkurze - 26. 03. 2014 Prlov

První exkurze s tématem vypálené obce Prlov se zúčastnili žáci a studenti z území MAS Hlinecko (ZŠ Smetanova Hlinsko, ZŠ Včelákov, Gymnázium K. V. Raise Hlinsko, obec Tisovec) a MAS Hornolidečska (ZŠ Valašská Polanka a ZŠ Lačnov). Celodenní exkurze byla zahájena přednáškou odborného garanta PhDr. Vojtěcha Kyncla společně s pamětníky vypálení Prlova Jarmilou Ondráškovou a Plk. Jánem Hronkem, která se uskutečnila v tělocvičně ZŠ Valašská Polanka. Následně účastníci absolvovali prohlídku muzea s názvem "Prlovská tragédie". Celkově se akce účastnilo 110 žáků a studentů.

 

 

2. exkurze - 02. 04. 2014 Nový Malín

Smyslem projektu je "spojit podobné osudy" obcí v ČR, které byly za 2. světové války vypáleny, upozornit na tyto historické činy očima současných dětí a studentů v regionu. Projekt je pojat jako retrospektiva současného života mladých, který ovlivnily vzpomínky na minulost jejich rodičů nebo prarodičů nebo jen dnešní život v kdysi vypálené obci či jejím okolí. Projekt spolupráce si klade za cíl zapojit mladou generaci do této společné historie a do budoucna převzít štafetu nezapomnění na tyto skutky. Zároveň dojde k tvorbě uceleného materiálu a širšímu zveřejnění i informací o dalších obcích, které jsou v pozadí mediálně známých Lidic pozapomenuty anebo o nich veřejnost příliš neví.

 

 

3. exkurze - 09. 04. 2014

LežákyTřetí exkurze s tématem vypálené obce Ležáky se zúčastnili školy z území MAS Hornolidečska (ZŠ Valašská Polanka a ZŠ Lačnov) a MAS Hlinecka (ZŠ Ležáků, ZŠ Smetanova, ZŠ Resslova, ZŠ Krouna, ZŠ Včelákov, ZŠ Trhová Kamenice a Gymnázium K. V. Raise). Přednáška odborného garanta PhDr. Vojtěcha Kyncla společně s pamětnicí vypálení Ležáků Jarmilou Jeřábkovou se uskutečnila v tělocvičně ZŠ Ležáků. Následně se účastníci přesunuli do osady Ležáků, kde absolvovali prohlídku památníku v přírodě s výkladem Vojtěcha Kyncla. Celkově se akce účastnilo 145 žáků a studentů.

 

 

4. exkurze - 24. 04. 2014

DrnoviceČtvrtá exkurze s tématem vypálené obce Ploština (nyní Drnovice) se zúčastnily školy z území MAS Hlinecko (konkrétně ZŠ Resslova Hlinsko, ZŠ Smetanova Hlinsko, ZŠ Krouna a ZŠ Trhová Kamenice) a MAS Ploština (konkrétně ZŠ Drnovice, Vysoké Pole a ZŠ Újezd). Exkurze byla zahájena přednáškou odborného garanta PhDr. Vojtěcha Kyncla společně s pamětníky vypálení Ploštiny manželi Sochorovými, která se uskutečnila v tělocvičně ZŠ Drnovice. Dále následovala prohlídka památníku Ploština, pietního místa obyvatel Ploštiny (lokalita původní vesnice) a muzea na Ploštině. Celkově se akce účastnilo 90 žáků a studentů

 

 

5. exkurze - 29. 04. 2014

LačnovZávěrečné páté exkurze s tématem vypálené obce Vařákovy Paseky (Lačnov), se zúčastnili školy z území MAS Šumperský venkov (ZŠ Nový Malín a Gymnázium Šumperk) a MAS Hornolidečska (ZŠ Lačnov). Součástí exkurze byla přednáška odborného garanta PhDr. Vojtěcha Kyncla společně s pamětnicí vypálení Vařákových Pasek paní Bohumilou Zvonkovou, která se uskutečnila v kulturním domě obce Lačnov. Kvůli nepříznivému počasí se nemohla uskutečnit prohlídka Vařákových Pasek, proto byl zvolen náhradní program a to prohlídka památníku Ploština, pietního místa obyvatel Ploštiny (lokalita původní vesnice) a muzea na Ploštině. V muzeu se konala beseda s pamětnicí Boženou Húštovou. Celkově se akce účastnilo 70 žáků a studentů.

 

 

Konference 4. 11. 2014 Hlinsko

04. 11. 2014 se v Multifunkčním centru v Hlinsku uskutečnila společná konference, která byla vyvrcholením celého projektu. Konference se zúčastnily školy z území MAS Hornolidečska (ZŠ Valašská Polanka, ZŠ Lačnov) z území MAS Ploština (ZŠ Drnovice, Vysoké Pole a ZŠ Újezd) z území MAS Šumperský venkov (ZŠ Nový Malín a Gymnázium Šumperk) a z území MAS Hlinecko (ZŠ Smetanova Hlinsko, ZŠ Včelákov, Gymnázium K. V. Raise Hlinsko, ZŠ Resslova Hlinsko, ZŠ Smetanova Hlinsko, ZŠ Krouna, ZŠ Trhová Kamenice a děti z obce Tisovec). Dále pozvání na konferenci přijali pamětníci (Mstislav Pospíšil, Josef Řepík, Jarmila Jeřábková), zástupci místních akčních skupin, zapojení pedagogové a zástupci vypálených obcí. Celou konferenci uváděl pan PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. a paní PhDr. Magda Křivanová. Konference byla i ukončením celé soutěže a křestem společného díla a to knihou s názvem - Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?".

 

 

 

 


 
VIDEO: Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte mě?
Připomeňme si společně příběhy vypálených obcí, ze kterých mrazí. Osudy vypálených obcí: Český Malín, Ležáky, Zářkov, Prlov, Vařákovy Paseky, Ploština, Javoříčko.

 

 


Listujte si knihou "Život a historie vypálených obcí"
Kniha "Život a historie vypálených obcí" ke stažení (25 MB)

 

 

 
Vypálené obce Český Malín
English    
Deutsch


 
Vypálené obce Javoříčko
English    
Deutsch


 
Vypálené obce Ležáky
English    
Deutsch


 
Vypálené obce Ploština
English    
Deutsch 


 
Vypálené obce Prlov
English    
Deutsch
 
Vypálené obce Vařákovy Paseky
English    
Deutsch
 
Vypálené obce Zákřov
English    
Deutsch

 

 

Prezentace k projektu 1

Prezentace k projektu 2

 

 

 


Akce v době udržitelnosti


Memoriál Karla Kněze

V pátek 24. června proběhl další ročník Memoriálu Karla Kněze, který pořádá NKP - Pietní území Ležáky. Místní akční skupina Hlinecko využila této příležitosti k uskutečnění další akce v období udržitelnosti projektu s názvem Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?" a pozvala na tento závod žáky z partnerských škol. Pozvání neodmítla Základní škola Valašská Polanka a Základní škola Lačnov. Memoriál Karla Kněze je branný závod určený pro žáky základních škol, kteří v pětičlenných týmech absolvovali disciplíny - běh na dva kilometry z obce Louka od osady Ležáky, střelbu vzduchovkou, hod granátem, morseovku, zdravovědu, vázání uzlů a vědomostní soutěž týkající se ležácké tragédie. Na programu Memoriálu byla kromě závodu i prohlídka zbraní a další vojenské techniky, představení práce policie, rychlé záchranné služby, policejních kynologů a seskok parašutistů. I přes tropické počasí se akce vydařila - nikdo se při běhu neztratil a účastnici si odnesli spoustu nejen příjemných, ale i poučných zážitků.

 

 


Exkurze Nový Malín

Děti základních škol MAS Hlinecko navštívily Nový Malín
Ve středu 20. ledna 2016 uspořádala Místní akční skupina Hlinecko společně s MAS Šumperský venkov pro děti základních škol z území MAS Hlinecko exkurzi do Nového Malína, která proběhla v rámci pokračování projektu s názvem Život a historie vypálených obcích aneb "Znáte nás?". Akce se zúčastnili s učitelským doprovodem žáci osmých a devátých tříd ze ZŠ Ležáků, ZŠ Smetanova, ZŠ Resslova a ZŠ Včelákov. Na úvod programu byla zařazena videoprezentace žáků ZŠ Včelákov o ležácké tragédii a o pamětních aktech připomínající vypálení obce Ležáky. Poté následoval krátký film k výročí tragédie Českého Malína, který četbou příběhu jedné z pamětnic události vypálení Českého Malína doplnil student základní školy v Novém Malíně. Vzájemné představení tragédie Ležáků a tragédie Českého Malína doplnil poutavou přednáškou o konci druhé světové války hlinecký rodák a historik Vojtěch Kyncl. Po obědě děti navštívily památník obětem vypálení Českého Malína a nově připravovanou expozici.