Projekt spolupráce PRV IV.2.1 

Nezapomeňte (se) vrátit

Záměrem projektu Nezapomeňte (se) vrátit je nabídnout obcím, coby zřizovatelům obecních knihoven, využití knihovny nejen k běžnému účelu - vypůjčování knih, ale především vytvořit podmínky, aby i ta nejmenší knihovna mohla být místem, kde si mohou občané všech věkových skupin setkávat a společně se bavit, účastnit kulturních, vzdělávacích a jiných akcí nebo posedět nad knihou. Hlavní myšlenka projektu je vyjádřena i v jeho samotném názvu, kdy "Nezapomeňte vrátit" znamená knihu do knihovny a (se) je zde uvedeno ve smyslu sami obyvatelé zpátky do knihovny, kde najdou kromě knihy i zábavu. 
Projekt Nezapomeňte (se) vrátit byl realizován ve spolupráci Místní akční skupiny Hlinecko, MAS POLIČSKO a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko a je do něho zapojeno celkem dvacet knihoven, jejichž výčet je následující:

Místní akční skupina Hlinecko - obec Miřetice, městys Včelákov, městys Trhová Kamenice, obec Mrákotín, obec Vysočina, obec Vojtěchov,

MAS POLIČSKO - město Bystré, obec Kamenec u Poličky, obec Pustá Kamenice, městys Svojanov, obec Oldřiš,

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - obec Jaroměřice, obec Vrážné, obec Chornice, obec Biskupice, obec Bělá u Jevíčka, obec Březina, obec Mladějov na Moravě, Městečko Trnávka, město Jevíčko.

Základem dobrého fungováni jakékoliv instituce, knihovny nevyjímaje, je lidský potenciál. A proto byl součástí projektu cyklus školení, kterého se za každou knihovnu účastnil knihovník a alespoň jeden dobrovolník. Semináře byly vedeny profesionálními knihovnicemi Mgr. Lenkou Navrátilovou a Stanislavou Kavanovou, které lze nazvat průkopnicemi komunitních knihoven u nás, protože vedou žijící a aktivní knihovny, které jednoznačně mohou být vzorem pro ostatní. První společný workshop se uskutečnil 18. ledna 2014 v Jevíčku.
FOTOGALERIE - 1. WORKSHOP

Další interaktivní lekce proběhly pro knihovníky a dobrovolníky každé místní akční skupiny zvlášť, každé školení se opakovalo v Poličce, Jevíčku a v obci Vysočina. První cyklus se uskutečnil v březnu, druhý v červnu, třetí v září a poslední v listopadu. Fotky z jednotlivých lekcí si můžete prohlédnout na tomto odkazu:
FOTOGALERIE - Školení

Série školení byla zakončena 11. dubna 2015 společným workshopem v Multifunkčním centru v Hlinsku, kde zástupci knihoven představili změny v knihovnách, které se díky projektu podařily. 
FOTOGALERIE - Závěrečný workshop 
Prezentace knihovny 

V rámci projektu vznikla publikace s názvem Manuál vesnického knihovníka, která představuje návod, jak vést knihovnu efektivně, obměňovat knižní fond, organizovat aktivity a řešit další problémy, se kterými se knihovníci běžně setkávají. Autorkami Manuálu jsou obě dámy, které projekt garantují po odborné stránce, paní Stanislava Kavanová a paní Mgr. Lenka Navrátilová. Do Manuálu vesnického knihovníka můžete nahlédnout nebo ho stáhnout v odkazu uvedením níže.


 Listujte si knihou "Manuál vesnického knihovníka"
 Kniha "Manuál vesnického knihovníka" ke stažení (9 MB)

Dalším úkolem projektu bylo pomoci knihovnám vytvořit zázemí pro návštěvníky a pořádání akcí. Každá knihovna obdržela set vybavení v podobě židlí, stolků, koberce a polštářků k vytvoření dětského koutku. Mimo to mohly všechny zapojené knihovny využít částku 12 000 Kč k zakoupení vybavení trvalého charakteru dle svého výběru a 5 000 Kč na zakoupení výtvarných potřeb. Knihovníci tyto finance nejčastěji utratili za společenské a deskové hry nebo elektroniku.

Foto vybavení


Získané znalosti a vybavení knihovníci využili k zorganizování akcí, kterých v knihovnách na území zapojených místních akčních skupin proběhlo více než čtyřicet. Podrobnosti o akcích knihoven najdete v následujícím přehledu:

Místní akční skupina Hlinecko 

MAS POLIČSKO 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko

 

Udržitelnost projektu je pět let, a proto akce v knihovnách budou pokračovat i v následujících letech. Přehled akcí, které knihovny na území MAS Hlinecko v období udržitelnosti projektu připravily nejen pro svoje čtenáře, najdete v následujícím odkazu:

Akce knihovny MAS Hlinecko 2015 

V rámci projektu byly vytvořeny tematické kufříky (FOTO kufříků), které si knihovny zapojené do projektu vzájemně vyměňují po celou dobu udržitelnosti projektu, a putovní výstava (FOTO výstavy).

Výstupem projektu je komiksová kniha "Hádej knihu", která obsahuje literární díla ztvárněná pomocí komiksu a úkolem čtenáře je uhodnout, o jakou knihu se jedná. A omalovánky "Hádej pověst", které vytvořili sami návštěvníci knihoven a jak název napovídá, obrázky v nich ztvárňují pověsti z obcí.

 

Celkové výdaje projektu 1 814 800 Kč.

 

 prezentace k projektu