Vyhlášena 2. výzva OPTAK

2. 4. 2024

Dne 2. dubna 2024 byla vyhlášena 2. výzva z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Podnikatelské subjekty z Hlinecka mohou do výzvy podat projektový záměr zaměřený na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucích k robotizaci, automatizaci a digitalizaci.

Termín příjmu projektových záměrů je od 2. dubna do 7. května 2024.

Více informací: https://www.mashlinecko.cz/vyzva-optak-2

Vyzýváme zájemce o podání žádosti o dotaci, aby svoje projekty z důvodu souladu se strategií CLLD, telefonicky, písemně (emailem), či po předchozí domluvě osobně konzultovali v kanceláři naší MAS.

Kancelář Místní akční skupiny Hlinecko, z. s.: Komenského 187, 539 01 Hlinsko
Kontaktní osoby: Mgr. Jan Holeček, tel.: 608 231 955, e-mail: holecek@mashlinecko.cz, Jana Mrkvičková, tel.: 723 168 030, e-mail: mrkvickova@mashlinecko.cz