Výzva OPTAK č. 2

Rozhodnutím ŘO bude navýšena alokace pro 2. výzvu OPTAK o 120 tisíc Kč, je tedy možné o tuto částku navýšit způsobilé výdaje projektu.

Výzva OPTAK č. 2/2024 

Příloha č. 1 – Formulář projektového záměru

Příloha č. 2 – Podmínky administrativní kontroly

Příloha č. 3 – Hodnotící kritéria

Příloha č. 4 Interní postupy OPTAK 

 

Harmonogram výzev

 

Seznam přijatých projektů