AVÍZO 2. výzvy OPTAK

21. 3. 2024

Představenstvo MAS Hlinecko schválilo 18. března 2024 vyhlášení Výzvy OPTAK č. 2/2024 – Technologie pro MAS Hlinecko. Příjem žádostí bude probíhat od 2. 4. 2024 do 7. 5. 2024.

Podnikatelské subjekty z Hlinecka mohou do výzvy podat projektový záměr zaměřený na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucích k robotizaci, automatizaci, digitalizaci.

Více informací: https://www.mashlinecko.cz/vyzva-optak-2