Seminář pro pedagogy s názvem Příprava na školní matematiku - záběr na pedagogy MŠ a ZŠ

5. 3. 2024

V pondělí 4. března 2024 proběhl v učebně Základní školy a mateřské školy Holetín, 539 71 Holetín v rámci projektu MAP ORP Hlinsko IV seminář s názvem Příprava na školní matematiku - záběr na pedagogy MŠ a ZŠ. Seminář vedla PhDr. Michaela Kaslová. Paní lektorka se celý svůj profesní život zabývá matematickou gramotností, vydala na toto téma velké množství knih a učebnic. Vyučovala v zahraničí a nyní působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Katedře matematiky a didaktiky matematiky.

Hlavní tématem semináře byla myšlenka, že součástí předškolního vzdělávání je příprava na školní matematiku, tedy i na slovní úlohy. Pojetí této přípravy by mělo odpovídat nárokům na osobnostní rozvoj dítěte s respektem nejen k vývojovým specifikům dané skupiny, ale i specifikům předmatematické gramotnosti. V první části semináře paní lektorka ukázala na výběru 7 dětí z MŠ různé jednoduché úlohy jako je běhání dle zadání, tleskání, vnímání předmětů kolem sebe, stavění různých tvarů z dřevěných kostek dle dané předlohy. Během semináře se účastníci průběžně věnovali i selekci potřebného od nepotřebného či dokonce nežádoucího. Ve třetí části se zaměřila na diagnostiku a k ní příslušné rozvíjející aktivity jak v oblasti aritmeticko-algebraické, tak logické i geometrické, kdy nejde pouze o užívání vybraných slov, ale jejich propojení s představami. Věnovala se stále opomíjeným metodám řešení problémů, aniž by používali výpočty.

Cílem semináře bylo hledat a nacházet nástroje ke spolupráci v předmatematickém vzdělávání dítěte na daném stupni matematické gramotnosti, osvojit si vybrané diagnostické aktivity a k nim příslušné terapeutické strategie.

Seminář byl pro účastníky po odborné stránce velice přínosný, zúčastnilo se ho celkem 18 pedagogů z ORP Hlinsko.

 Přílohy:

Galerie