Vyhlášení výzvy Malý LEADER 2021!

23. 11. 2020

Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. vyhlašuje výzvu o dotaci z programu Malý LEADER 2021.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 23. 11. 2020 do 11. 12. 2020 vždy od 8:00 - 11:00 hodin a od 12:00 - 15:00 hodin v kanceláři MAS Hlinecko Komenského 187, 539 01 Hlinsko. 

 

Přílohy: