Strategické dokumenty

Uveřejňujeme schválenou a finální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlinecko.


 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 (PDF 14 MB)