Hlinecko – region pomáhající a učící

Dotační zdroj: Operační program Zaměstnanost plus

Rozpočet: 6,3 mil. Kč

Partner projektu: Město Hlinsko

Termín realizace: 3/2023 – 12/2025

Projekt s názvem „Hlinecko – region pomáhající a učící“ se zaměřuje na pečující osoby o seniory a zdravotně postižené a na rodiny s dětmi, které se ocitají v ohrožení sociálního vyloučení. Bude vybudováno kontaktní centrum pro pečující, kde jim poskytneme informace o možné pomoci a bude jim nabídnuta přímá asistence. Děti a mládež povedeme k aktivizaci a zapojení do místní společnosti skrz jejich volnočasové aktivity, komunitní práci a rozvoj regionu. Díky tomu chceme podnítit jejich hlubší vztah k území. Budou pořízeny dvě studie (bezbariérovost, dostupné bydlení) jako základní strategické podklady pro budoucí investice.

Cílové skupiny AP a jejich aktivity (přímá vazba na Komunitní plán sociálních služeb ORP Hlinsko):

 1. Neformální pečovatelé, senioři, osoby se zdravotním postižením
  • KA1 Depistáž cílových skupin v regionu Hlinecko
  • KA2 Kontaktní místo pro pečující
  • KA3 Koordinovaný přístup v místní síti služeb

 2. Rodiny s dětmi, děti a mládež, veřejnost
  • KA5 Nastavení informačního systému včetně pravidelných informativních toků v dané problematice v každé obci a škole
  • KA6 Aktivizační a zájmové programy a komunitní venkovské tábory

Společné aktivity pro obě cílové skupiny:

 • KA4 Studie bezbariérovosti regionu
 • KA7 Studie dostupného bydlení s důrazem na vymezené CS
 • KA8 Publicita a administrace projektu; projektové a finanční řízení