Plánování sociálních služeb

 

Projekt je zaměřen na tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko. Cílem projektu je nastartování komunitní plánování a vytvoření SPRSS, který bude popisovat situaci v regionu v oblasti sociálních služeb včetně analýzy jejího financování. V rámci projektu bude nastavena spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Ta bude zahrnovat vzájemná setkávání, informování a také vyjednávání potřeb poskytovaných služeb v regionu Hlinecka včetně jejich formy a rozsahu. Výstupem projektu bude zpracovaný plán SPRSS.

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Hlinsko - schválená verze

Katalog sociálních služeb ke stažení

Katalog sociálních služeb - listovat on-line

 

Základní informace o projektu

Kontakty

Dokumenty ke stažení

Partnerství a projednávání v regionu

Řídící skupina

Pracovní skupina 1 (senioři a osoby zdravotně postižené)

Pracovní skupina 2 (rodiny s dětmi a mládež)

Pracovní skupina 3 (osoby ohrožené sociálním vyloučením)

Publicita

Seznam poskytovatelů sociálních služeb, které mohou obyvatelé ORP Hlinsko využít