Projekt spolupráce PRV IV.2.1 s názvem MAS Spolupracující

Registrační číslo: 15/022/4210a/564/000026

Projekt byl realizován společně se čtyřmi partnerskými místními akčními skupinami (MAS Moravský kras, z. s., MAS POLIČSKO z. s., Místní akční skupina Podhostýnsko, z. s. a Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko) od ledna do června 2015. Společné schůzky a příprava projektu probíhaly už od září 2014.

Obsahem projektu byla tvorba společné metodiky, která čerpá z realizovaných projektů PRV všech zapojených MAS. Díky pestrosti a mnoha realizovaných projektů je metodika zaměřena na přidanou hodnotu spolupráce a unikátnost pojetí obdobných projektů mezi MAS v ČR i zahraničí.

Závěrečná prezentace a metodika byla prezentována na společné konferenci MAS v rámci ČR v Choceradech. Všechny metodiky z projektů spolupráce jsou zveřejněné na webových stránkách NS MAS ČR na odkazu: http://nsmascr.cz/projekty-spoluprace/

Výstupy z projektu:

 Metodika pro stanovení přidané hodnoty projektů spolupráce

 

Fotogalerie: 


fotogalerie Bystré 17.3.2015

fotogalerie Hlinsko 2.4.2015

fotogalerie Držková 22.4.2015

fotogalerie Kateřinice 22.5.2015

Zápisy z jednotlivých setkání: 

zápis Sloupno 22.9.2014, 25.11.2014

zápis Bystré 17.3.2015

zápis Hlinsko 2.4.2015

zápis Kateřinice 22.5.2015

zápis Držková 22.4.2015