Projekt PRV III.4.1

Hlinecko tradičně i nově

Projekt "Hlinecko tradičně i nově" byl podán jako žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova- opatření III.4.1.v únoru 2013.

Cílem projektu je získat dotaci na přípravu Integrované strategie na území MAS a vyzkoušet si metodu LEADER v praxi pomocí tzv. tréninkové výzvy. Integrovaná strategie je důležitým dokumentem území, který vypovídá o jeho potřebách a možnostech rozvoje. Pouze MAS, které budou mít Integrovanou strategii zpracovánu, budou mít příležitost získávat na svůj rozvoj i finanční podporu na realizaci projektů v jednotlivých oblastech.

Tréninková výzva potom umožní členům MAS vyzkoušet si klasický model výběru významných akcí propagujících region určených k finanční podpoře. V rámci realizace projektu je tak 100 000 Kč určeno pro výzvu obcím, podnikatelům i neziskovým organizacím, které připraví propagační nebo informační akci na našem území. Realizace projektu je plánována od května 2013 do května 2014.

brožurka k projektu "Hlinecko tradičně i nově" (11 MB)

 

Výzva 2013 ( PRV III.4.1 Osvojování)

Výzva

Harmonogram výzvy 2013

Postup výběru projektů

Žádost o spolupořadatelství akce

Vzorová žádost

Pravidla hodnocení výběrové komise

Kritéria výběru projektů

Galerie