Místní akční skupina Hlinecko, z. s. – I


Dotační zdroj: Operační program Technická pomoc
Rozpočet: 1 865 880,- Kč
Termín realizace: 4/2023 – 9/2024

Jedná se o projekt, který pomáhá zajistit činnost a chod kanceláře Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. Díky projektu jsou zajištěny stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatní výdaje potřebné pro výkon činností MAS.