Výzva IROP č. 12 na podporu cyklodopravy byla prodloužena do 30. 4. 2020

9. 4. 2020

S ohledem na současnou situaci v ČR MAS Hlinecko prodlužuje výzvu IROP č. 12 na podporu cyklodopravy do 30. 4. 2020!

Upravenou výzvu najdete v příloze aktuality a celá výzva je zde: http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-irop-12

Přílohy: