AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ ŽADATELŮM 4. VÝZVY PRV

23. 3. 2020

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ ŽADATELŮM O DOTACI ZE 4. VÝZVY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, Z.S. Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OHLEDNĚ KONÁNÍ FYZICKÝCH KONTROL NA MÍSTĚ A VEŘEJNÝCH PREZENTACÍ

Vzhledem k nouzovému stavu v ČR jsme nuceni upustit od fyzické kontroly na místě u všech žadatelů. Veřejné prezentace jednotlivých projektů, které by měly následovat poté, nebudou též probíhat. Na základě úpravy interních předpisů si žadatelé do 6. dubna 2020 připraví prezentace elektronické. 

 

Bližší informace http://www.mashlinecko.cz/_uploads/content/452/aktualni_sdeleni_zadatelum_4_vyzvy_prv.pdf

 

Kancelář MAS Hlinecko