MAS Hlinecko vyhlásila výzvu z IROP na podporu infrastruktury pro vzdělávání!

18. 3. 2020

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila 13. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro základní, středí, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Alokace výzvy je 3 081 020 Kč, žádosti je možné předkládat nejpozději do 13. 5. 2020 do 15:00 hodin a bližší informace naleznete na webu MAS: http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-irop-13

Z důvodu vyhlášení karantény v České republice, se nebude konat školení pro žadatele a příjemce v této výzvě. Konzultace poskytuje telefonicky nebo e-mailem Lenka Šustrová (tel. 606 122 349, e-mail sustrova@mashlinecko.cz).

Kancelář MAS Hlinecko