4. výzva MAS Hlinecko z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena

5. 2. 2020

Zemědělci, malí a střední podnikatelé a živnostníci mohou žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Hlinecko.

Žadatelé mohou registrovat své projekty v jednotlivých fichích od 24. února do 9. března 2020. Je možné požádat o finanční podporu na záměry v oblasti nákupu zemědělské techniky včetně vybavení pro zpracovatelský průmysl a strojů nebo vybavení pro podnikání. 

Bližší informace naleznete na webu MAS: http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-prv-4

Všechny zájemce o dotace zveme na úvodní školení, které se uskuteční 19. února 2020 od 15 do 17 hodin v zasedací místnosti v přízemí MěÚ v Hlinsku na Poděbradově náměstí. Účastníkům semináře bude vysvětlen postup podávání žádosti a příloh a možnosti jednotlivých opatření.

Podané projekty následně projdou kontrolou, případně doplněním ze strany kanceláře MAS. Výběrová komise MAS Hlinecko objede jednotlivá místa realizace a na MěÚ v Hlinsku se uskuteční veřejná prezentace jednotlivých projektů samotnými žadateli.

Záměry žadatelů budou ve věcném hodnocení následně obodovány podle předem známých kritérií Výběrovou komisí. Vybrané projekty budou doporučeny Představenstvem MAS Hlinecko k financování na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v termínu do 30. dubna 2020.

Doporučujeme vážným zájemcům seznámit se s obsahem jednotlivých fichí podle jejich záměru a absolvovat seminář.

Kancelář MAS Hlinecko