MAS může podpořit rozvoj infrastruktury pro cyklisty!

31. 1. 2020

 

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu výstavby cyklostezek.

Alokace výzvy je 4 mil. Kč, žádosti je možné předkládat nejpozději do 10. 4. 2020 do 15:00 hodin.

Bližší informace naleznete na webu MAS: http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-irop-12  .

Seminář pro žadatele a příjemce proběhne 5. 2. 2020 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS Hlinecko, Máchova 1121.

 

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy: