Výzva na podporu výstavby dopravních terminálů a parkovacích systémů vyhlášena!

6. 1. 2020

 

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu výstavby dopravních terminálů a parkovacích systémů.

Alokace výzvy je 2,65 mil. Kč, žádosti je možné předkládat nejpozději do  7. 2. 2020 do 15:00 hodin.

Bližší informace naleznete na webu MAS: http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-irop-11 .

Seminář pro žadatele a příjemce proběhne 14. 1. 2020 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS Hlinecko, Máchova 1121.

 

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy: