Poslední možnost k podání žádosti o podporu na výsadbu dřevin!!!

21. 11. 2019

 

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila výzvy z Operačního programu Životní prostředí na podporu výsadby sídelní zeleně a výsadby v extravilánu CHKO.

Výzva č. 6 – Realizace sídelní zeleně:

Bližší informace naleznete na webu MAS: http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-opzp-6  

 

Výzva č. 7 - Výsadby dřevin v CHKO:

Bližší informace naleznete na webu MAS: http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-opzp-7

Školení pro žadatele a příjemce proběhne ve středu 27. listopadu od 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS Hlinecko, Máchova 1121.

 

Pozvánka na seminář

 

Kancelář MAS Hlinecko