Pojďme sázet zeleň!

7. 10. 2019

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila výzvu z Operačního programu Životní prostředí na realizaci protierozních opatření a ÚSES. Žádosti o dotaci je možné předkládat nejpozději do  8. 11. 2019 15:00 hodin.

Alokace výzvy na realizaci ÚSES je 600 tis. Kč (dotace na založení ÚSES je 100 % celkových způsobilých výdajů a na zlepšení stavu ÚSES je dotace 80 % celkových způsobilých výdajů ) a protierozní opatření, kde je výše dotace 800 tis. Kč s dotací 80 % celkových způsobilých výdajů. Z dotace je možné hradit i následnou údržbu po dobu tři roky.

Bližší informace naleznete na webu MAS: http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-opzp5. Ve čtvrtek 15. října od 13:30 hodin v zasedací místnosti MAS Hlinecko, Máchova 1121 proběhne školení pro žadatele a příjemce.

 

Kancelář MAS Hlinecko

http://www.mashlinecko.cz/_uploads/news/854/mas%20hlinecko.jpg