Výzva IROP MAS Hlinecko na podporu cyklodopravy byla vyhlášena

22. 8. 2019

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila 9. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu projektů zaměřených na podporu cyklodopravy.

Alokace výzvy je 4 mil. Kč, žádosti je možné předkládat nejpozději do 30. 9. 2019 do 15:00 hodin a bližší informace naleznete na webu MAS: http://www.mashlinecko.cz/vyzvy-irop-9

Kancelář MAS Hlinecko