Výzva č. 4 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - výsadby dřevin

12. 3. 2019

V úterý 12. března byla vyhlášena výzva č. 4 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - výsadby dřevin.

Ve výzvě je uvolněna dotace ve výši 6 083 018 Kč, přičemž žadatelé mohou podávat projekty v minimální výši 100 000 Kč a  maximálně do 4 000 000 Kč.

 

Podporovány budou projekty výsadby na nelesní půdě v extravilánu a území CHKO Žďárské vrchy nebo Železné hory (katastrální území: Dědová, Hlinsko, Jeníkov, Kladno, Krouna, Miřetice, Raná, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina) zahrnující:

Seminář pro žadatele se uskuteční 28. března od 15 hodin v kanceláři MAS, Máchova 1121, 539 01 Hlinsko, žádosti potom mohou být podávány do 19. září 2019 15:00 hodin prostřednictvím informačního systému MS 2014+.

Podrobné informace a podklady k výzvě jsou uvedeny na webu MAS Hlinecko www.mashlinecko.cz pod záložkou Výzvy - Operační program Životní prostředí - Výzva OPŽP č.4 - výsadba v extravilánu CHKO.