3. výzva MAS Hlinecko z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena

8. 3. 2019

Dnes byla vyhlášena další výzva k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova.

Zemědělci, drobní podnikatelé a živnostníci, obce i majitelé lesů mohou žádat v jednotlivých fichích do 10. dubna 2019 o finační podporu na své záměry v oblasti nákupu zemědělské techniky včetně vybavení pro zpracovatelský průmysl, strojů pro podnikání, lesnictví a dřevařství, drobných staveb nebo na vybudování lesních naučných stezek. 

Všechny informace k dané výzvě jsou zveřejněny pod záložkou Výzvy- Program rozvoje venkova- 3. výzva PRV.


 

Všechny zájemce o dotace zveme na úvodní školení, které se uskuteční 19. března od 15 hodin v zasedací místnosti v přízemí MěÚ v Hlinsku na Poděbradově náměstí. Účastníkům semináře bude vysvětlen postup podávání žádosti a příloh a možnosti jednotlivých opatření. Podané projekty následně projdou kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí ze strany kanceláře MAS Hlinecko. Po seznámení se s projekty uskuteční Výběrová komise MAS Hlinecko obhlídky jednotlivých míst realizace, uskuteční se veřejná prezentace projektů a následně budou projekty hodnoceny podle předem známých kritérií, které jsou podle jednotlivých záměrů zveřejněny ve fichích 1-5. Vybrané projekty budou doporučeny Představenstvem MAS Hlinecko k financování na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v termínu do 28. června 2019. Po kontrole ze strany SZIF mohou být jednotlivé projekty realizovány.

Doporučujeme vážným zájemcům se seznámit s obsahem jednotlivých fichí podle jejich záměru a absolvovat seminář.

Olga Ondráčková, manažerka pro realizaci strategie MAS Hlinecko
 

 

Přílohy:

Galerie