Workshopy pro žáky z území ORP Hlinsko

31. 5. 2024

Ve dnech 29. – 30. května 2024 navštívil naše území rodák z Hlinska, spisovatel, moderátor, blogger a cestovatel pro zemích třetího světa pan Mg.A René Nekuda.

Během dvou dnů navštívil 5 základních škol, kde krůček po krůčku, na základě svých zkušeností, s žáky vytvořil zajímavé a netradiční příběhy. Workshop vždy zahájil rozcvičkou slovní zásoby, kde měli žáci napsat co nejvíce jednoslabičných zvířat. Dále si měli vymyslet hlavního hrdinu příběhu, kterého posléze zapojovali do dalšího děje. Následně proběhlo kooperativní vyučování, kde žáci několikrát pracovali ve skupinkách, a své příběhy si navzájem převyprávěli. Při práci ve dvojicích si zahráli na novináře, kdy se měli vyptávat na záludné a zajímavé otázky o postavě, kterou si vymyslel jeho spolužák.

K rozvoji jejich postav přispělo také zamyšlení nad „kouzelným spisovatelským předmětem“ -  lednice“, kterou mají všichni doma. Lednice skrývá a zároveň napovídá o jejich majitelích spoustu zajímavých informací: styl života, počet členů domácnosti, alergie, plánování, národnost, koníčky, domácí mazlíčky, rozvrh, fotografie z dovolené, roční období, apod.

V druhé polovině workshopu představil pan Nekuda svoji knihu Příběhostroj, kde se měli žáci zamyslet nad obrázkem plačící holčičky Poppy a vymyslet, proč pláče, a jak jí pomoci, aby přestala. V příběhu musela hlavní postava překonat alespoň tři překážky.

Workshopy byly zaměřeny na individualizovanou výuku zaměřenou na rozvoj vzdělávacího potenciálu každého žáka a následně proběhlo i kooperativní vyučování, kdy si měli své příběhy ve skupinkách převyprávět. Žáci se učili zapojovat svou fantazii, určovali žánr svého příběhu, pracovali s časoprostorem, definovali svého hrdinu a antihrdinu.

Workshopů se zúčastnilo celkem 126 žáků z území ORP Hlinsko z těchto škol:

ZŠ Včelákov, ZŠ Trhová Kamenice, ZŠ Kameničky, ZŠ Resslova Hlinsko, ZŠ Ležáků Hlinsko.


Galerie