Proběhly veřejné obhajoby projektů 1. výzvy SP SZP

30. 5. 2024

Dne 29. května 2024 proběhly veřejné obhajoby projektů 1. výzvy Strategického plánu Společné zemědělské politiky, zúčastnili se žadatelé/zástupci žadatelů všech podaných projektů.

 

Galerie