Schválen projektový záměr z 2. výzvy OPTAK

24. 5. 2024

Představenstvo MAS Hlinecko schválilo 23. května 2024 jeden projektový záměr přijatý do vyhlášené výzvy OPTAK.

 

Seznam vybraných projektových záměrů ve výzvě č. 2 OPTAK