Veřejné obhajoby projektů z výzvy č. 1/2024 SZP

20. 5. 2024

Dne 29. května 2024 se uskuteční Veřejné obhajoby projektů z výzvy č. 1//2024 Strategického rámce Společné zemědělské politiky dle harmonogramu v pozvánkách.

Přílohy: