Proběhl seminář na téma Ochutnávka selského rozumu

29. 4. 2024

Ve středu 24. dubna 2024 proběhl v Regionálním školicím středisku REACH, SAVE CZ s.r.o. Hlinsko v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko IV seminář s názvem Ochutnávka selského rozumu. Seminářem účastníky provedl učitel tělesné a občanské výchovy, lektor osobního rozvoje a spisovatel pan Marek Herman.

Při své přednášce se soustředil zejména na sebepoznání a výchovu dětí do 6 let. Připomněl, že cílem výchovy je vychovat z dětí samostatné osobnosti. Upozornil na to, že když děti nemají doma žádné povinnosti, tak jim bereme šanci být užiteční a oni pak nemohou správně dozrát. Děti jsou pak nemotorné a mají často problémy s mluvením.

Vysvětlil, jaká je v rodině role matky, otce, i dětí a zdůraznil, jak je ve vztahu důležitá oddanost a vytvoření pevného páru, kdy muž je ženě oporou ve výchově. Poukázal na to, jak se změnil svět kolem nás, mluvil o starých a jednoduchých principech, které lze aplikovat v osobním životě, každý den v zaměstnání, s dětmi doma nebo škole či školce.

Dále připomněl, že děti jsou odrazem svých rodičů, vysvětlil, že si po desátém roce života vytvářejí tzv. „paměťové stopy“ a hledají v rodičích vzor. Intenzivně napodobují jejich gesta, pohyby, mluvení i chování a vše podstatné pro život by se měly naučit doma.

Pan Marek Herman je autorem několika úspěšných knih o výchově dětí, napsal například knihu Máma není služka, máma je dáma, To tajemství je pevný pár nebo Jsi tam brácho?

Během semináře panovala velice dobrá atmosféra. Zúčastnilo se ho celkem 109 pedagogů a rodičů z ORP Hlinsko. 


Přílohy:

Galerie