Proběhl seminář Rozvíjíme čtenářství

22. 4. 2024

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 proběhl v Planetě Hlinsko, příspěvková organizace, Prošvicova 1811, 539 01 Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko IV seminář s názvem Rozvíjíme čtenářství.  Seminářem prováděly zkušené lektorky s letitou praxí výuky českého jazyka ze ZŠ Jevíčko paní Mgr. Hana Veselková a Mgr. Jiřina Finsterlová. Při semináři svým kolegům představily metodu předvídání, kde se žáci učí pracovat s vybranou knihou nebo na co se mají zaměřit tzv. metodou podvojného deníku. Při své prezentaci představily výstavku knih současných autorů, žákovských výstupů z hodin, metodiky, skripta nebo internetovou jazykovou příručku, ze kterých se dá čerpat v hodinách poezie, slohu i mluvnice.

Dále doporučily i vhodné filmové ukázky, kterými se dá zpestřit výuka a využít například při popisu charakteristiky postavy. Představily i návod, jak se při psaní diktátu dá procvičovat paměť a zároveň vyjmenovaná slova. Dále zdůraznily, jak je důležité „chytit“ žáky ke knize už v 6. ročníku základní školy a jak jsou  každý rok vidět jejich pokroky. Lektorky v Jevíčku také založily knižní klub, kde se scházejí několikrát do měsíce a pracují s žáky nad tématy, které nestihnou při výuce. V rámci knižního klubu vydávají také populární literární časopis.

Seminář byl nabitý informacemi, ověřenými postupy i novými podněty s prácí s knihou pro děti i mládež. Semináře se zúčastnili pedagogové z území ORP Hlinsko.

 


Přílohy:

Galerie