Seminář Jak nezamrznout u tabule

15. 4. 2024

Ve středu 10. dubna 2024 proběhl ve Velké zasedací místnosti MÚ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko IV seminář s názvem Jak nezamrznout u tabule.  Seminářem prováděla energická a zkušená lektorka s dlouholetou praxí na prvním stupni základní školy paní Mgr. Ivana Janovská. Svůj program zahájila písní zahranou na kytaru a energickou rozcvičkou, kdy rozpohybovala všechny přítomné. Představila seznamovací hry, hry pro navázání vztahu učitel – žák, jak zvládnout přechod žáka z prvního na druhý stupeň základní školy. Seznámila pedagogy s hrami na podporu práce ve dvojici, soustředění, uvědomění, sebevyjádření, jak pracovat s očním kontaktem nebo jak oživit pozornost.

Dále představila hry na zklidnění třídy – při které se žáci soustředí na pozornost, koncentraci, trpělivost, schopnost pozorování, interpretaci gest a pohybů, zaměřila se také na hry na propojení pravé a levé hemisféry. Na konci semináře měli účastníci zhodnotit, co se jim líbilo, jaké mají nové poznatky, co zařadí do výuky a co je nejvíce chytlo za srdce. Na závěr si navzájem napsali myšlenku a vzkaz na památku. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy nebo do třídnických hodin.

Paní lektorka doslova „nakazila“ všechny přítomné dobrou náladou, pozitivní energií od začátku až do konce panovala výborná atmosféra. Všem připomněla, že každý z nás je jedinečný, originální a můžeme se od sebe navzájem inspirovat.  Zúčastnilo se ho 25 pedagogů z území ORP Hlinsko.

 


Přílohy:

Galerie