Environmentální výchova v MŠ jako součást RVP. Projekt "Ptáci"

21. 3. 2024

Ve středu 20. března 2024 proběhl v Planetě Hlinsko, příspěvková organizace, Prošvicova 1811, 539 01 Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko IV seminář s názvem Environmentální výchova v MŠ jako součást RVP. Projekt "Ptáci". Seminář vedla Mgr. Jana Venclová. Paní lektorka čerpala obsah semináře ze svého dlouholetého působení v MŠ, pracovala také na 2. stupni ZŠ a vysoké škole. Seminář pojala jako pracovní dílnu s prvky dramatické hry. Její součástí byla práce s konkrétními ukázkami, jak do ŠVP zapracovat formou projektu prvky environmentální výchovy v nejužším i nejširším slova smyslu. Účastnici obdrželi metodické materiály s podrobně rozpracovaným konkrétním projektem. Clem bylo seznámit učitele mateřských škol s projektem, který dětem předškolního věku přiměřenou a zajímavou formou přibližuje jednu z oblastí živé přírody.

Celý seminář se nesl v aktivním a zábavném duchu, zúčastnilo se ho 17 pedagogů z ORP Hlinsko.Přílohy:

Galerie