Schválen projektový záměr z 1. výzvy OPTAK

19. 3. 2024

Představenstvo MAS Hlinecko schválilo 18. března 2024 jeden projektový záměr přijatý do vyhlášené výzvy OPTAK.

 

Seznam vybraných projektových záměrů ve výzvě č. 1 OPTAK