Hodnocení projektů Výzvy OPTAK č. 1/2023 Výběrovou komisí MAS

7. 3. 2024

Ve středu 6. března 2024 proběhlo od 13:00 do 14:00 hodin hodnocení projektů Výzvy OPTAK č. 1/2023 – Technologie pro MAS Hlinecko Výběrovou komisí MAS. Členové VK se sešli k jednání v kanceláři MAS Hlinecko. Seznam projektů včetně hodnocení viz. níže bude předán Představenstvu, které zasedne k jednání dne 18. března 2024.

Přílohy: