Proběhlo Setkání realizátorů Místního akčního plánování spolu se zástupci MAS Království – Jestřebí hory v Úpici

22. 2. 2024

Ve středu 21. února proběhlo Setkání realizátorů Místního akčního plánování MAP Trutnovsko IV (Královehradecký kraj) a MAP ORP Hlinsko IV. Setkání se konalo v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. v Úpici od 9:30 do 16:00 hodin. Programem byla prezentace projektu MAP Trutnovsko IV a MAP ORP Hlinsko. Následoval rozhovor o finančních a investičních záměrech MAP Trutnovsko IV a MAP ORP Hlinsko IV. Proběhlo také seznámení s výzvami SCLLD v MAS na území obou ORP.

Setkání bylo pro obě strany velice přínosné a zajímavé. Po jeho skončení následovala prohlídka několika zajímavých míst z regionu, kam by naše MAS ráda uspořádala na podzim 2024 exkurzi. V rámci  této exkurze bychom rádi viděli příklady úspěšných projektů uplatnění nových technologií, nezemědělského podnikání, biohospodářství a cestovního ruchu. Členové MAS Hlinecko budou včas osloveni ohledně aktivního zapojení.

Galerie