Seminář pro pedagogy s názvem Virtuální svět a jeho nebezpečí

7. 2. 2024

 

V pondělí 5. února 2024 proběhl v přízemí Základní školy, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim, 539 01 Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko IV seminář s názvem Virtuální svět a jeho nebezpečí. Seminář vedl Ing. Petr Šmíd, DiS., který působí v oblasti primární prevence přes 13 let, patří pod Portus Prachatice. Zabývá se osvětou o kyberkriminalitě. 

Seminář kvalifikovaně seznámil pedagogy s fenoménem dnešní doby – kyberšikanou jako s jednou z mnoha forem rizikového chování žáků a studentů škol. Pan Šmíd vysvětlil, že ve virtuálním světě se rozlišují domorodci, což jsou děti, které se do tohoto světa narodili a proti nim stojí rodiče a ostatní dospělí, kteří jsou tak zvaní počítačový přistěhovalci. Dospělí tedy nemají mnohdy ani ponětí, co vše může děti na sociálních sítích potkat. Ti dle průzkumu tráví 8,5 hodin u technologií a pouze 40% rodičů se zamýšlí nad tím, co jejich dítě sleduje. Tuto situaci také strašně urychlil covid. Nyní dosahuje kyberšikana epidemiologických hranic. I v naší zemi stoupl díky ní počet sebevražd u dětí. Je zde tíživý fakt, že takto šikanované dítě je pronásledované celý den. Je pro něho velice těžké sítě odpojit a přestat na to myslet. Původci kyberšikany bývají většinou bezproblémové děti a ne žádní vyvrženci ze společnosti. Pan Šmíd dal účastníkům konkrétní příklady, jak se cítí dítě, když na síti kolují jeho výsměšné fotografie. Představil pojmy jako Syndrom FoMO, kdy lidé s tímto syndromem úzkostlivě sledují všechny novinky ve zprávách a na sociálních sítích. Netolismus, což je závislost na virtuálních drogách, mezi které můžeme zařadit sociální sítě, počítačové hry a různé internetové služby. Nomofobie označuje závislost na mobilním telefonu, a tedy strachu a úzkosti z času stráveného bez něj. Pro zajímavost řekl, že na síti Facebook jsou nejvíce lidé kolem 60 let, na Instagramu kolem 40 let a děti se pohybují na TikToku, který je bez cenzury a mohou tam díky tomu sdílet jakýkoliv obsah. Objasnil tedy, co všechno kyberšikana je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření. 

Seminář byl velice zajímavý a poučný, zúčastnilo se ho celkem 11 pedagogů z ORP Hlinsko. 

Přílohy:

Galerie