První seminář v rámci MAP ORP Hlinsko IV s názvem Co nám v životě bere energii, způsobuje napětí a co s tím

15. 1. 2024

Ve čtvrtek 11. 1. 2024 se konal v Regionálním školicím středisku REACH, SAVE CZ s.r.o., Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko první vzdělávací seminář v rámci projektu OP JAK s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko IV. Seminář probíhal od 16:00 do 18:00 hodin pod vedením paní Mgr. Olgy Studničkové Šípkové. Jsme velice rádi, že se nám povedlo do Hlinska pozvat tuto úžasnou sportovkyni dvojnásobnou mistryni Evropy ve sportovním aerobiku žen, čtyřnásobnou mistryni České republiky a mistryni světa a mohli jsme slyšet její životní příběh. Paní Olze se podařilo přivést do tělocvičen tisíce zájemců o zdravý pohyb. Ve svém životě zažila vedle spousty skvělých úspěchů i velké pády, které ji přivedly k zájmu o osobní rozvoj, jehož se stala akreditovanou koučkou.

Jednalo se o interaktivní vystoupení. První polovina byla věnovaná povídání o projevech našeho vnitřního napětí, které mohou bohužel velmi snadno rozpojit důvěru s našimi blízkými. Spousta z nás si nese z minulosti různé omezující vzorce a strachy, které je důležité zpracovat a odpustit si. Paní Olga ukázala na svém životním příběhu, že ona jako dítě toužila po ocenění, velice se snažila a to ji dovedlo až k získání titulu mistryně světa. Pak jí paradoxně toto nejvíce ubližovalo, když se neustále snažila být ve všem nadále nejlepší. Časem byla velice unavená a vyčerpaná, to ji dovedlo až k absolvování kurzu o osobním rozvoji. Díky tomu si nastavila hranice toho, co chce ona a ne toho, co se od ní očekává. Vysvětlila účastníkům 9 obranných mechanismů, které máme a se kterými můžeme v rámci zachování spokojeného života pracovat. Jedná se o agresi, izolaci, sublimaci - útěk od problémů, přemístění, racionalizaci - obhajobu svého postoje, lpění, odčinění, humor a rezignaci na to, co nás tíží. V rámci zlepšení života je dobré si dělat záznamy o tom, co nám vadí, co nám bere energii, pojmenovat přesně problém a snažit se to zlepšit.

Ve druhé půlce probíhala práce s účastníky pomocí skupinového koučinku. Kdo chtěl, nakreslil si kolo rovnováhy s osmi díly a v něm vyplnil procenta své spokojenosti v oblasti rodiny, zdraví, práce, financí, osobního rozvoje, přátel, koníčků a v osmém díle bylo to, co ho nejvíce ovlivňuje. Všechny oblasti paní Olga podrobně popsala. Účastníci si na závěr kolo vybarvili a zjistili, ve které oblasti mají dostatek a kde naopak nedostatek spokojenosti. Pro zlepšení jim představila cvičení dvě židle – kdy si přesedáme z místa na místo a samy si tak rozebíráme tíživé a nepříjemné situace. Všechny tyto konkrétní uvědomění a kroky můžeme udělat, abychom se přiblížili více k životní pohodě.

 

Seminář byl velice přínosný, dal účastníkům návody na vyrovnaný a spokojený život. Zúčastnilo se ho celkem 115 účastníků z řad pedagogů a rodičů z ORP Hlinsko.

 Přílohy:

Galerie