Seminář pro žadatele k Výzvě OPTAK č. 1/2023 – Technologie pro MAS Hlinecko

1. 12. 2023