Konzultační den pro podnikatele z Pardubického kraje

10. 10. 2023

Místní akční skupina Hlinecko z. s. se nově zapojí do Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). Ke konci letošního roku plánujeme vyhlášení výzvy pro příjem žádostí do tohoto programu, a to pro podnikatelské subjekty z Hlinecka. Případným zájemcům doporučujeme konzultaci projektového záměru, více informací naleznete v přiložené pozvánce:

 

Přílohy: